Az üzletközpontok működésének sajátosságai

Ezt célozza az elektronikus pénztárgépek egyes típusaihoz kapcsolható érmevisszaadó automata. Az önkiszolgáló értékesítési mód két változata között a pénztárhelyek számát és üzemeltetését tekintve lényeges eltérések tapasztalhatók.

a csomagolási lakóhelyet nem keresek letétbe

A zártpályás önkiszolgáló eladótér pénztárhelyeinek üzemeltetett kapacitása a forgalom igényeihez viszonylag jól igazítható. A szabadpályás önkiszolgálás az üzletközpontok működésének sajátosságai nem a forgalomhoz, hanem meghatározott eladótérhez kötődnek, így a forgalomhoz rugalmasan igazodó üzemeltetésükre kevés a lehetőség. Elfecsérelt munkaidőt és rendkívül magas pénztárgép-igényt eredményez, ha a gépek folyamatos kihasználtsága nem biztosítható. Hatalmas, egybefüggő eladótereknél ugyanakkor sajátos, az üzletközpontok működésének sajátosságai szempontok érvényesülhetnek, melynek végeredménye eltérhet az előbbiektől.

Kis alapterületű, elaprózott bolthálózat esetén általában a vevő útjának és bolti tartózkodásának lerövidítése, ezáltal a bolt áteresztőképességének a növelése a cél.

Ha a vevőút lerövidítése a cél, akkor is biztosítani kell, hogy a vevő a számára indirekt módon lerövidített úton minden szükséges árut megvehessen, megtaláljon.

Megfelelő nagyságú, kevésbé elaprózott bolthálózat és széles választékú árukínálat esetén a vásárló bolti tartózkodási idejének növelésével a teljes választék megtekintését, ezáltal az impulzív vásárlást és az összforgalom növelését lehet célként kitűzni. A vevő bolton belüli útját építészeti megoldásokkal, a berendezések és az áru megfelelő elhelyezésével befolyásolhatjuk.

A vevő útjának növelését, az eladótér egyenletesebb leterhelését érhetjük el, ha a vevőforgalom szempontjából frekventált árucsoportokat vagy tevékenységeket szétszórtan helyezzük el. Ez azonban nem eredményezheti az egymással szorosan összefüggő tevékenységek térbeli szétválasztását. Ha a vevőút növelése a célunk, akkor biztosítani kell, hogy a kényszerűen meghosszabbított úton a vevő figyelmét lekössük. Ne kényszerítsük a vevőt olyan út megtételére, mely üres falakkal, állványhátfalakkal stb.

Az újrahasznosításért kampányol a Duna Plaza Hazánkban és a régióban az es évek közepétől jelentek meg az üzletközpontok. A Skála áruházak vagy a Flórián üzletház voltak az első központok — majd a rendszerváltás után kezdtek el épülni az első nagyobb kereskedelmi épületek. Magyarországon ban nyílt meg az első modern pláza, a Duna Plaza és szinte ezzel egyidőben a Pólus Centeramely az egyedi szolgáltatások és közösségi terek kibővítésével jelentősen különbözött a korábbi áruházak elsősorban üzletközpontú fókuszától. A legújabb beruházások még tovább bővítik a pláza fogalmát: olyan vegyes funkciójú épületek jelennek meg, ahol a flexibilisen alakítható terek, minőségi szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínek és a digitális technológia széleskörű integrálása új léptéket nyit a plázák fejlesztésében.

A vevő útját a berendezés elrendezésével is befolyásolhatjuk. Azonban a túl hosszú gondolák vagy túlságosan labirintusos berendezés-elrendezés, épp az ellenkező hatást váltja ki a vásárlóból, mint amit el kívántunk érni.

Mindenkor figyelembe kell venni a vagyonvédelmi szempontokat.

bitcoin demo számla

A vevő mozgási útvonalát el kell választani az üzemi területtől. Az értékesítési mód megválasztása egyrészt a marketingcéloktól függ, másrészt pedig az áru jellemzőitől. A logisztikával kapcsolatos marketingcélok azt jelentik, hogy a vevők szeretnek kényelmesen vásárolni, szeretnek az áruval közelebbről megismerkedni szeretik az árut egyes esetekben megtapintani, megszagolni, jól megvizsgálni, felpróbálni, stb.

Az áru jellemzői viszont határt szabhatnak az egyes értékesítési mód választásnak. Egyes áruk beszennyezhetik a vásárlót, veszélyt jelenthetnek az egészségére, másrészt pedig a vevők a szakszerűtlen tevékenységükkel ronthatják az áru minőségét, kárt okozhatnak benne, eladhatatlanná tehetik.

A hagyományos értékesítésű bolt eladóterének alapvető berendezési tárgyai A berendezések csak alárendelt, passzív szerepet játszanak. A faliállványok az eladó állandó jelenléte és a vevő általi megközelíthetetlensége miatt árutárolási funkciót töltenek be. A faliállványok kialakításukban, szerkezetükben, jellegükben azonosak az önkiszolgáló boltok faliállványaival, legfeljebb az állványok alsó részén helyeznek el szekrényeket.

Az eladóasztal — pult — a legtipikusabb bútordarab. Funkciója az eladó értékesítési munkafeltételeinek bemutatás, darabolás, mérés, csomagolás, pénzkezelés biztosítása. Az egyes munkahelyek pultjai kialakításukban szakmánként eltérőek.

Az élelmiszerboltok pultjait a jobb árubemutatás érdekében a vevő felőli oldalon rendszerint 2 sor üvegpolccal növelik, ezeket egészségügyi okokból homloküveggel védik. Igény szerint hűtött és hűtetlen kivitelben készülnek. A pult az üzletközpontok működésének sajátosságai, alsó oldala tartalékáru és csomagolóanyag tárolására szolgál.

Az ún. Alapvetően két típusa különböztethető meg. Telepult vevő fölötti homloklapja és fedlapja nem átlátszó — az áru jellegétől függően készülhet fiókos és polcos kivitelben. Az angolfiókos pultokat a kis terjedelmű, értékesebb, bemutatást fokozottan igénylő és nem nehéz áruk eladásánál használják. Homlok- és fedlapjai üvegezettek, a bennük elhelyezett sor fiók felfelé csökkenő mélységű.

Ezáltal a vevő láthatja a pult fiókjaiban elhelyezett árut. Jellemző alkalmazási területe az óra- ékszer- ajándék- illatszer- divatáru, stb.

eredeti szokatlan módon pénzt keresni az interneten

Megkülönböztetünk egy, kettő és háromütemű értékesítési módot. A kereskedelmi logisztikában számunkra az a fontos, hogy hány helyen történik a logisztikai tevékenység. Az együtemű értékesítés során a három tevékenységet egy helyen végezzük.

MeRSZ online okoskönyvtár

A kétütemű értékesítésnél a tevékenységeket páronként végezzük, a háromütemű értékesítés során mindegyik tevékenységet külön-külön helyen végezzük. Az ütemszám növelése általában a folyamat gyorsítása irányába tart, bár több munkaerő, nagyobb hely nyereséges jövedelem az interneten és az is igaz, hogy a vevők számára esetleg az ütemszám növelés kevésbé komfortos.

Az önkiszolgáló értékesítési mód jellemzői, az önkiszolgáló eladótér berendezési tárgyai Önkiszolgáló módon csak olyan áru értékesíthető, melynek mennyiségi osztása megfelel a leggyakoribb vásárlási mennyiségnek, így nem szükséges a bolti személyzet további, az áru mennyiségi osztását eredményező tevékenysége.

Az önkiszolgáló értékesítésre minden olyan árucikk alkalmas, melyet terjedelménél, súlyánál fogva a vevő könnyen, saját maga és az áru épségének veszélyeztetés nélkül képes mozgatni, csomagolása biztosítja az áru védelmét, és az árucímkével együtt tartalmaz minden olyan információt, mely a vásárlói döntéshez szükséges. Zártpályás önkiszolgálás esetében nem célszerű olyan árut értékesíteni, mely terjedelménél fogva nem fér el az üzletközpontok működésének sajátosságai vevő által kötelezően használandó kocsiban vagy kosárban, illetve az áru odahelyezése a termék állagának romlásához vezethet.

Az eladás elszemélytelenedése feleslegessé teszi elsősorban az eladói az üzletközpontok működésének sajátosságai szerepét betöltő pultokat, s egyben új funkcióval, az árubemutatással ruházza fel az árutároló berendezéseket. Legfontosabbak az áruállványok, amelyek nemcsak nagytömegű áru tárolását, hanem az értékesítést elősegítő árubemutatást is lehetővé teszik.

Méretezésük és kialakításuk az üzletközpontok működésének sajátosságai alkalmazkodniuk kell a vevőkényelmi szempontokhoz. Biztosítani kell a vevő számára a választék gyors áttekintését és közvetlen hozzáférését az áruhoz, mely követelmény előnyben részesíti a szabadpolcos vagy függesztős kialakítást.

A diesel motor működése

A nagytömegű áru elhelyezése szükségessé tette, hogy az áruk a vevőtérben is elhelyezésre kerüljenek, így alakultak ki a középállványok. Legalább két oldalon alkalmasak árutárolásra, bemutatásra. Némely típusoknál a gondolák végeit is árutárolásra alkalmas polcokkal vagy felakasztható huzalkosarakkal látják el.

Iparcikk áruk többnyire igénylik a függesztett árubemutatást pl. A konzolok nagy teherbírású alkatrészek, az állványok oszlopainak perforációiba akaszthatók, míg az árufüggesztők általában az állványok perforált hátfalára vagy egyéb kiegészítő elemeire kapcsolható kisebb teherbírású alkatrészek. Konzolokat különösen ruházati boltokban alkalmaznak, az árufüggesztők alkalmazása iparcikkboltokban terjedt el.

Az állványokra szerelhető vitrinek nagy értékű, kis terjedelmű, eltulajdonításnak vagy állagrongálásnak fokozottan kitett áruk bemutatására és tárolására szolgálnak.

bitcoin hogyan kereshet véleményeket

Az önkiszolgáló rendszer kizárólagosan ritkán valósítható meg, rendszerint kombinálni kell más kiszolgálási formával is. Ezért találkozhatunk hagyományos eladást lehetővé tevő pultokkal is.

  • Hogyan lehet pénzt keresni az avonnal az interneten
  • Он все продукты, предназначенные коробочку в утверждает.
  • Bottyán László: Kereskedelmi logisztika by Edutus Főiskola - Issuu
  • Forex azonosító rövid
  • Okosplázák és jövőtudatos épületek

Élelmiszerboltokban teljesen megegyeznek a hagyományos kiszolgálású boltok pultjaival, iparcikkek vonatkozásában pedig lényegesen kisebbek, megszakításos elhelyezésükkel nem zárják el a vevőt az árutól. Rendszerint csak kiegészítő funkciójú munkaasztal szerepét töltik be.

Az önkiszolgáló eladóterek pénztárpultjai funkcióban eltérnek a hagyományos bolt pénztári munkahelyétől. Oka, hogy az önkiszolgáló pénztári munkahelyen az áru mindig jelen van, ott történik a vásárolt mennyiség megállapítása, a vásárlási érték pénztárgép segítségével történő regisztrálása, a pénzkezelés és sok esetben bizonyos csomagolási feladatok ellátása is.

Megkülönböztetünk zártpályás önkiszolgálásnál használt végpénztári munkahelyet és a szabadpályás önkiszolgálás pénztári munkahelyét. A preszelekciós értékesítési mód jellemzői A preszelekció előzetes kiválasztás alapján történő eladás lehetővé teszi a vevő részére a teljes választék jellemző tulajdonságainak megismerését, az áruk kiválasztását, majd megvásárlását.

Jelentősége abban rejlik, hogy kiküszöbölődik az árubemutatás, áruajánlás tevékenysége. Élőmunka kímélő értékesítési mód, mely a hagyományos eladással összehasonlítva, nagyobb termelékenységet eredményez. A vevőtér funkciójának bővülése az eladótérből való részesedési arányának növekedését is eredményezte.

A növekedés oly mértékű, mely lehetővé teszi az árubemutató berendezések elhelyezését és a vevő szemlélődéséhez szükséges közlekedőterület biztosítását a vevőtérben. Alaprajzi funkcionális felosztását az áruutánpótlás gyakorisága határozza meg.

hogyan lehet helyesen pénzt keresni az opciókkal

Az eladótér raktárhoz legközelebbi területén mindenkor az eladói munkaterület helyezendő el. A preszelekció alapján történő értékesítés árumintáknak, vagy magának az értékesítendő árudarabnak a bemutatásával történhet.

A vevő a minták alapján kiválasztott és megvásárolni kívánt áruval a vételt — illetve a vételár kifizetését — megelőzően, az eladó révén kapcsolatba kerül, azt megszemlélheti, kipróbálhatja.

A vásárlás így egy konkrét árudarabra vonatkozik, s a vevő az általa megvásárolt árut azonnal birtokba is veheti. Alapvető berendezéseiként egy sajátos egycélú berendezéstípus jelentkezik. Legjellegzetesebbek a vitrinek, dobogók és a különféle árufüggesztők.

Az áruminták bemutatását szolgáló berendezések többnyire különlegesen igényes kivitelűek, az alapvető célon túlmenően vásárlási hangulatkeltő, belsőépítészeti funkciót is betöltenek.

A minta utáni értékesítés jellemzői A preszelekció sajátos változataként is felfogható. A vevő nem egy általa előzetesen megszemlélt konkrét árudarabot, hanem a mintához hasonlót vesz meg. A ténylegesen megvásárolt áruval csak az adás-vételi ügylet megkötése után kerül kapcsolatba.

opciós kereskedési kockázat

Vevő az árut a fizetés tényét igazoló bizonylat ellenében, a pulthoz kapcsolódó, vagy attól távollévő raktárban kapja meg. Gyakori, hogy az árut a vevő lakására szállítják, és ott adják át.

Okosplázák és jövőtudatos épületek

A minta utáni értékesítés szükségtelenné teszi az áruk beszállítását az üzletbe, az eladótér feltöltését, az áru eladásra történő előkészítését, a csomagolást. A szükségtelen, vagy éppenséggel módosuló bolti technológiai és logisztikai folyamatokat az eladható, diszponálható készletre vonatkozó információs folyamatok váltják fel. A központi készletből minta után történő értékesítés gazdaságos készlettartást és magasabb szintű raktártechnológia alkalmazását teszi lehetővé.

Sajátos értékesítési megoldást jelentenek a catalogshowroom-ok: a minta alapján történő vásárlás előtt a vásárló egy katalógusból tájékozódik. Ez a kiszolgálási forma egyesítette a minta az üzletközpontok működésének sajátosságai értékesítés mintatermi rendszerét a csomagküldő kereskedelem katalógusos választék-bemutató megoldásával.

További a témáról