Padló eladási opció. Knowledge-Sharing Solutions

Opció alapismeretek

Give the secret key to display the whole entry.

padló eladási opció

Secret key 4 characters : IAS Amennyiben az alapszerződésnek nincs kijelölt vagy meghatározott lejárata, és az egy gazdálkodó egység nettó eszközeiben való maradványérdekeltséget testesít meg, a gazdasági jellemzői és kockázatai egy tőkeinstrumentuméval megegyezők, és a beágyazott származékos terméknek ugyanazon gazdálkodó egységre vonatkozó tőkejellemzőkkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy szorosan kapcsolódónak minősüljön.

Amennyiben az alapszerződés nem tőkeinstrumentum, és az megfelel a pénzügyi instrumentum definíciójának, a gazdasági jellemzői és kockázatai egy hitelinstrumentuméval megegyezők.

padló eladási opció

Egy beágyazott nem opciós származékos terméket mint pl. Egy beágyazott opció alapú származékos terméket mint pl. Az alapinstrumentum kezdeti könyv szerinti értéke a beágyazott származékos termék leválasztása utáni maradványérték.

Vágja a saját szőnyegét A lábad alatti övek Várj - ne dobja el a régi övet!

Általában véve, az egyetlen instrumentumba beágyazott több származékos termék egyetlen összetett beágyazott származékos terméknek minősül. Ugyanakkor a saját tőkeként besorolt származékos termékek lásd IAS 32 standard az eszközök vagy kötelezettségek közé besoroltaktól elkülönülten kerülnek elszámolásra.

Ezenfelül, amennyiben az instrumentum egynél több beágyazott származékos termékkel rendelkezik, és azok eltérő kockázati kitettségekkel kapcsolatosak, valamint azok bármikor leválaszthatóak, és függetlenek egymástól, azokat egymástól elkülönülten számolják el.

padló eladási opció

A beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai nem minősülnek az alapszerződéssel szoros kapcsolatban lévőnek 11 a bekezdés a következő példákban. Az elveszített kamat az előtörlesztett tőkeösszeg és a kamatláb-különbözet szorzata.

A kamatláb-különbözet az alapszerződés effektív kamatlábának többlete azon effektív kamatlábhoz viszonyítva, amelyet a gazdálkodó egység az előtörlesztési időpontban megkapna, ha az előtörlesztett tőkeösszeget újra befektetné az alapszerződés hátralévő időtartamára, egy hasonló szerződésbe.

padló eladási opció

Az ilyen hitelképességi származékos termékek lehetővé teszik, hogy a kezes az adott padló eladási opció kapcsolatos hitelkockázatot annak közvetlen tulajdonlása nélkül vállalja át.

Kivéve, ha a kibocsátó a kezdeti megjelenítéskor az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségként jelölte meg a visszaadható instrumentumot, el kell különítenie a beágyazott származékos terméket azaz az indexhez kötött tőkerészfizetést a Mivel a tőkerésztörlesztés összege növekedhet vagy csökkenhet, a beágyazott származékos termék egy nem opciós származékos termék, amelynek értéke a mögöttes változóhoz kötött.

  • Sikeres opciós kereskedők
  • Könyv Opció alapismeretek Kétféle típusú opciót különíthetünk el, amelyek kétféle jogot az eladásit putvalamint a vételit call testesítik meg.
  • Nyomtatás forex 5 mm
  • Kereskedelem a forex és a cfd n
  • Hatékony stratégia a bináris opciók kereskedésére
  • Mennyi pénzt keresett az oldal
  • Gazdasági szótár opció

Egy olyan visszaadható instrumentum esetén, amely bármikor a gazdálkodó egység nettó vagyonában meglévő részesedéssel megegyező pénzeszközre váltható mint pl. A beágyazott származékos termék gazdasági jellemzői és kockázatai az alábbi példákban szoros kapcsolatban vannak az alapszerződés gazdasági jellemzőivel és kockázataival.

Hasonlóképpen, egy eszköz pl.

padló eladási opció

Az ilyen származékos terméket nem különítik el az alapinstrumentumtól, mivel az IAS 21 standard előírja, hogy a monetáris tételeken keletkező árfolyamnyereséget vagy -veszteséget az eredményben számolják el; d  egy olyan alapszerződésbe beágyazott deviza származékos termék, amely nem pénzügyi instrumentum mint pl.

USD a nyersolajügyleteknél ; vagy iii.

A jegyhez kötési jellemző olyan szerződéses feltétel, amely egy belső vagy egy külső befektetési alap egységeiben megadott fizetéseket követel meg; h  a biztosítási szerződésekbe beágyazott származékos termék szorosan kapcsolódik az alap biztosítási szerződéshez, ha a beágyazott származékos termék és az alap biztosítási szerződés annyira összefügg, hogy a gazdálkodó egység nem tudja elkülönülten azaz az alapszerződés figyelembevétele nélkül értékelni a beágyazott származékos terméket.

Beágyazott származékos termékeket tartalmazó instrumentumok AG33A.

Fajtái[ szerkesztés ] Call vételi jog A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal az eladásra. Put eladási jog Az eladási opció eladási jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal a vételre.

Amikor egy gazdálkodó egység olyan padló eladási opció kombinált instrumentumban válik szerződő féllé, amely egy vagy több beágyazott származékos terméket tartalmaz, a Ezek a követelmények összetettebbek is lehetnek annál, vagy kevésbé megbízható értékelést eredményezhetnek annál, mintha a teljes instrumentumot eredménnyel szemben valós értéken értékelnék.

Ezen okból jelen standard lehetővé teszi, hogy a teljes instrumentumot eredménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöljék meg. Az ilyen megjelölés alkalmazható, akár előírja a A 11A.

padló eladási opció

További a témáról