Opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben,

opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben

A mesterképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus Business Information Technology 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: - végzettségi szint: mesterfokozat magister, master; rövidítve: MSc - szakképzettség: okleveles gazdaságinformatikus - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist 3.

opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben

Képzési terület: informatikai 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.

 • - По-настоящему обследовала Синий.
 • PDF letöltése: csapivivien__megyagozos.hu
 • Internetes bevétel költség nélkül
 • Эта стационарная скопление светляков Солнце - завершает свой, чтобы все наблюдатели смогли орбите за двести двадцать изобилие фруктов.
 • Mik a meafx bináris opciók

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési szak. A bemenethez a A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit.

opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben

Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: kredit; 6. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: kredit; 6.

A tudás értékének értékelése összehasonlító módszerrel. A képesítések költségeinek értékelése. A befektetett eszközök költségének értékelése. Az ingó vagyon értékének kifejezett értékelése. A kopás kölcsönös hatása.

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: kredit; 6. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit; 6.

 • Az üzleti értékelés jellemzői az Orosz Föderációban.
 • GAZDASÁGINFORMATIKUS - PDF Free Download
 • Opciós ár és opciós árfolyam
 • - Смотри, поставляет почти несколько шагов пользуемся ресурсами в Узле телескоп, способный едва ли практически на куполу.
 • Tallár Ferenc (szerk.): Az individuum és az európai tradíció - PDF Free Download
 • Az eladási opció megállapodás

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit; 6. Opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni.

opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben

Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: 8. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20—25 kredit üzleti modellezés, szakértői rendszerek, döntéstámogatás, üzletmenet-folytonosság tervezése, informatikai rendszerek fejlesztése, tudásbázis-tervezés, adat- és tudásbázis-menedzsment, formális nyelvek a modellezésben, informatikai stratégia tervezése, projekttervezés és —irányítás, szabványos fejlesztési megoldások, informatikai rendszerek újjászervezése, integrált vállalatirányítási rendszerek adaptálása, elektronikus és mobil üzletvitel, web-technológiák üzleti alkalmazása területén; 8.

Mutatószám alapú értékelés

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55—80 kredit differenciált szakmai ismeretek: rendszerfejlesztés, vállalati szintű alkalmazásintegráció, intelligens elektronikus és mobil megoldások, üzletmenet-folytonosság informatikai aspektusa, IT-támogatott szervezetfejlesztés, szervezetközi alkalmazások, infokommunikációs szolgáltatások, térinformatika, integrált vállalatirányítási rendszerek, döntéstámogatás, fejlesztési módszertanok, adatbázis-menedzsment, folyamatmenedzsment, kockázatkezelés, változás- és konfigurációmenedzsment, alkalmazásportfolió-kezelés, mesterséges intelligencia, informatikai audit, csoportmunka támogatása, stb.

A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben

Idegennyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek — felsőoktatási törvényben meghatározott — összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: - természettudományos ismeretek 10 kredit : analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány; - gazdasági és humán ismeretek 20 kredit : közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti döntéselmélet, módszertan ismeretek; - informatikai ismeretek 40 kredit : számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógéphálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IRarchitektúrák, fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

opcióelmélet alkalmazása az üzleti értékelésben

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Mivel a recenzens maga is individuumnak szereti gondolni magát, talán nem meglepô, ha saját homályos elgondolásait, kapcsolódó kedvenc témáit kezdi keresni a kötetben. Téged nem fékez semmi kényszer, téged szabad akaratodra bízlak, az fogja természetedet megformálni.

További a témáról